W tym dziale umieszczamy w załączeniu taryfy dla ciepła zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łapach.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.05.2024 r., będzie obowiązywać taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.43.2023.AWr z dnia 26.03.2024 r. oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło, nr 117 (2876) z dnia 26 marca 2024 r.

Informujemy, że w przypadku nie zaakceptowania przez Państwa nowych postanowień wynikających z wprowadzonej taryfy, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Takie oświadczenia mogą Państwo złożyć w biurze Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 65, 18-100 Łapy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji.