Dla mieszkańców gminy Łapy utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który przyjmuje wyłącznie posegregowane odpady komunalne.

Do PeSZOK-u, który mieści się przy ul. Mostowej 9 w Łapach można przywieźć odpady zbierane w kolorowych workach oraz odpady problematyczne: jak np. opony od samochodów osobowych, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki itp.

Punk dla mieszkańców otwarty jest od wtorku do soboty w godzinach od 7 do 15, w poniedziałki punkt jest nieczynny.