Łapy, dnia 26.06.2023 r.

DE 230-5/23

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że na realizację postępowania  „Przetarg nieograniczony na dostawę trocin do celów energetycznych na sezon 2023/2024” ogłoszonego w dniu 19.06.2023 r.:

- Zamawiający zamierza przeznaczyć :   990.000,00 zł;

- wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto zł/mp

1

Słodki Azyl Paulina Roszkowska

ul. Żwirki i Wigury 25 lok. 6

18-100 Łapy

120,00

                                                                                  

           

                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                        Piotr Kurzyna