Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.12.2022 r., będzie obowiązywać nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.31.2022.AWr z dnia 04.11.2022 r. oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło, nr 718 (1978) z dnia 4 listopada 2022 r.

 

Informujemy, że w przypadku nie zaakceptowania przez Państwa nowych postanowień wynikających z wprowadzonej taryfy, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. Takie oświadczenie woli mogą Państwo złożyć w  biurze Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 65, 18-100 Łapy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji.

 

 

 

Z poważaniem, 

PREZES ZARZĄDU
Piotr Kurzyna