W związku z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 295)

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łapach przedstawia informację o cenie ciepła, mocy zamówionej, nośnika ciepła, stawce opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe dla grup odbiorców ujętych ww. ustawie w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. w załączeniu.