Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. posiada do zagospodarowania żużel paleniskowy. Kod odpadu 10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów.

Miejsce odbioru: Łapy, ul. Długa 74B

Odpad może być przekazany i wykorzystany przez osoby fizyczne do utwardzania i niwelacji dróg, placów. Jest materiałem przepuszczającym wody opadowe oraz posiada właściwość „samo zakleszczania się”, co powoduje, że bardzo chętnie materiał ten jest stosowany na drogi szczególnie w obszarach wiejskich.

 

W godzinach 800 - 1400

Kontakt :

85 715 28 38