Łapy, dnia 23.05.2023 r.

DW 230-4/23

                   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łapach zawiadamia, że w postępowaniu „Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego na sezon 2023/2024”:

  1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę: ENERGO Sp. z o.o., ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski

uzasadnienie: oferta nie podlegała odrzuceniu i miała najniższą cenę .

  1. W postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

1.

WĘGLOPASZ Sp. z o.o.

Piątkowska 149/6     

60-648 Poznań

2

ENERGO Sp. z o.o.

Kleszczelowska 84A

17-100 Bielsk Podlaski

3

BLACKENERGY Sp. z o.o.

Dębowa 17A/23

Katowice

4

RTC Polska Sp. z o.o.

Waryńskiego 31/U1

Białystok

  1. W postępowaniu nie było ofert odrzuconych;
  2. W postępowaniu nie wykluczono wykonawców.

Prezes Zarządu

   Piotr Kurzyna